Tamba-Mäli tuuleelektrijaam

Tuuleelektrijaama prognoositav iga-aastane kogutoodang on ca 60 GWh, millega katab ära 17 100 keskmise elektritarbimisega Eesti pere vajaduse.

0 m/s


Tamba-Mäli tuuleelektrijaama koguvõimsus on 18 MW ja see koosneb kuuest 3 MW võimsusega Saksa ettevõtte Enercon GmbH poolt toodetud E-101 tüüpi kaasaegsest tuulegeneraatorist. Tuulikud on läbi ühise 33 kV jaotla ja 22 km pika 33 kV maakaabelliini ühendatud Lõpe 110/33 kV tuuleelektrijaama alajaamaga, kus asub liitumispunkt Elering AS-ile kuuluva 110 kV õhuliiniga. Tuulegeneraatoritel E-101 on 99 m kõrgune mast ja 101 m diameetriga rootor.

Tamba

Mäli

Tamba tuulegeneraatorid

Tamba tuulegeneraatorid asuvad Tamba külas, Varbla vallas, Pärnumaal. Vaata asukohta.

Tamba tuulikute püstitamiseks algatati 2001. aastal Varbla vallas detailplaneering. Kogu arendus- ja planeerimisprotsess oli aega nõudev ja mahukas kestes enam kui 10 aastat. Tuulikute rajamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus  7,47 miljoni euroga, mis laekus Eesti saastekvoodi müügist Hispaania Kuningriigile.

Tamba kaks 3 MW võimsusega tuulikut E-101, mis on Saksa ettevõtte Enercon GmbH toodang kuuluvad Tamba-Mäli tuuleelektrijaama koosseisu ja on ühendatud ühisesse liitumispunkti Lõpe 110/33 kV alajaamas. Tuulikud alustasid elektritootmist 2013. aasta novembris. Tuulegeneraatoril E-101 on 99 m kõrgune mast ja 101 m diameetriga rootor ning ta on üks tehniliselt täiuslikumaid ja modernsemaid, mis tänapäeval tuulikutööstusel tootmises.

Tamba tuulikute koguvõimsus on 6 MW ja prognoositav iga-aastane kogutoodang ca 20 GWh, millega katab ära 5700 keskmise elektritarbimisega pere vajaduse. 

Mäliküla tuulegeneraatorid

Mäli tuulegeneraatorid asuvad Mäliküla külas, Varbla vallas, Pärnumaal. Vaata asukohta.

Mälis on püstitatud neli 3 MW võimsusega tuulikut E-101, mis on Saksa ettevõtte Enercon GmbH toodang ning kuuluvad Tamba-Mäli tuuleelektrijaama koosseisu. Tuulikud on läbi ühise 33 kV jaotla ühendatud Lõpe 110/33 kV tuuleelektrijaama alajaamaga. Tuulegeneraatoril E-101 on 99 m kõrgune mast ja 101 m diameetriga rootor ning ta on üks tehniliselt täiuslikumaid ja modernsemaid, mis tänapäeval tuulikutööstusel tootmises.

Mäli tuulikute koguvõimsus on 12 MW ja prognoositav iga-aastane kogutoodang ca 40 GWh, millega katab ära 11400 keskmise elektritarbimisega pere vajaduse.